Публічна оферта

Публічна оферта

(загальні умови здійснення правочинів)

 

1. Всі комерційні угоди грунтуються виключно на нижченаведених умовах. Якщо в якомусь конкретному випадку сторони домовляються про умови, що відрізняються від наведених нижче, то нові домовленості оформляються письмово, діють тільки для даного конкретного випадку і вступають в силу з моменту їх підписання. При цьому всі нижченаведені положення втрачають силу.

2. Ми, товариство з обмеженою відповідальністю "АУТЕВ Проект Україна" в рамках вказаних комерційних угод виступаємо постачальником обладнання, деталей, матеріалів (в подальшому обладнання) і послуг замовнику.

3. Ціна обладнання або послуги визначається в Євро без ПДВ і перераховується в Гривню за міжбанківським курсом валют на момент укладання угоди. Ціна не включає в себе вартість доставки й митні імпортні платежі. При зміні міжбанківського валютного курсу Гривні до Євро більш ніж на 5% на момент здійснення оплати по відношенню до вищезазначеного курсу, ціна в Гривні перераховується згідно з актуальним курсом.

4. Як правило, при відсутності інших домовленостей, замовник здійснює оплату в два етапи:
20% - передоплата, яка є підтвердженням прийняття справжніх умов,
80% - остаточна оплата протягом 5 банківських днів, з моменту оповіщення замовника про готовність обладнання до відвантаження зі складу виробника або протягом 3 банківських днів, після надання послуги. Якщо готове до відправки обладнання буде оплачено замовником після обумовленого вище терміну, замовник оплачує відправку обладнання на склад і проведення комплексу заходів для забезпечення його збереження, а терміни поставки зсуваються на відповідний період.

5. Все поставлене обладнання залишається нашою власністю аж до виконання всіх боргових зобов'язань замовника, що виникли в рамках проведеної операції.

6. Приймання устаткування або підготовка його до експлуатації здійснюється замовником самостійно. Якщо, за бажанням замовника, буде потрібна наша участь в обумовлених вище заходах, то всі витрати, пов'язані з цим, переймає замовник.

7. Ми зобов'язуємося усувати в поставленому обладнанні можливі несправності протягом 12 місяців з моменту здачі його в експлуатацію, але не більше 18 місяців з моменту його поставки. Гарантія припиняється у випадках порушення правил зберігання, монтажу, технічного обслуговування або експлуатації обладнання не з нашої вини, а також при використанні неоригінальних витратних матеріалів. Гарантійні зобов'язання не поширюються на швидкозношувані деталі і матеріали. Претензії щодо комплектності обладнання і можливих механічних пошкоджень приймаються тільки під час приймання замовлення. Після приймання вся відповідальність за комплектність і збереження обладнання переходить до замовника. Надані послуги з гарантії виключаються. Претензії щодо відшкодування непрямих збитків, які виникли внаслідок використання поставленого обладнання або наданої послуги, не приймаються.

8. Ми не несемо відповідальності перед замовником за невиконання своїх зобов'язань, що обумовлене обставинами, які виникли всупереч нашій волі і бажань, і які не можна було передбачити або уникнути. У разі виникнення таких обставин ми зобов'язуємося негайно проінформувати замовника будь-яким доступним для нас способом.

9. У разі порушення термінів оплати замовник відшкодовує нам витрати, пов'язані з несвоєчасною оплатою, а також сплачує штраф у розмірі 0,1% від недоплаченої суми за кожен день прострочення. Сплата штрафу не звільняє замовника від виконання своїх зобов'язань в рамках цих угод.

10. Місцем виконання всіх зобов'язань за цими угодами є наша юридична адреса. Місцем розгляду всіх суперечок, що випливають з цих угод, є уповноважені суди міста Харкова. Ми також маємо право порушувати позови за місцем знаходження замовника.


АУТЕВ Проект Україна
Харків, 9 жовтня 2017 року